از بازى روزگار آموختم که :
براى آن چه دارم ، شـاکر باشم و راضى
نه براى آن چه ندارم ، طلبکار و ناراضىدردِ بـدن ** بیـــــمارى ** است
دردِ روح ** بیـــــدارى ** استهیچ چیز را نمی توان به کسی یاد داد ولی می توان به او کمک کرد تا پاسخ را از درون خود بیابد . ( گالیله )شما می توانید برای موفقیت گام بردارید لازم نیست تا فردا صبر کنی همین الان اولین گام را بردار و تصمیم بگیر …
شما می توانید…روزهای سخت بهایی است که باید برای سرافرازی پرداخت…بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود . گیتی رو به پویندگی و رشد است با نگاهی به گذشته می آموزیم : اشتباهاتی همچون برده داری ، همسر سوزی و … را آدمیان رها نموده اند ، خردورزی آدمی را پاک خواهد کرد .باران که میبارد همه می گوییم : (چه روز پر برکتی )
اما هیچ کدام نمی گوییم :(بیچاره آن دخترکی که کفشی برای پوشیدن ندارد )دل های بزرگ و احساس های بلند ، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند .همیشه واسه گلدونی خاک باش که اگه به آسمونم رسید یادش باشه ریشش کجاست…برای کوبیدن یک حقیقت خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن .من آموختم تو هم بیاموز

پیش بی درد صحبت از درد مکن

شاخه سبز دلت را به خطا زرد مکن

مرد اگر نیست کوه که هست

تکیه بر کوه کن و تکیه به نامرد نکن…برخی دید گاهها ما را جوان می بینند و جوان نگه می دارند ، چنین دیدگاههایی عشق های جهانی و زیبایی های جاودانه اند . ( امرسون )بهتر است دهان خود را ببندید و ابله به نظر برسید تا اینکه آن را باز کنید و همه تردید ها را از میان ببرید .شرافت یعنی همیشه کار درست را انجام دهید

حتی اگر کسی شما را تماشا نکند…کینه و نفرت را به کسانى واگذار کنید که
نمى توانند دوست بدارند …..!!

( ویکتور هوگو )کردار ناپسند خویش را با دارایی زیاد هم نمی توانی پنهان سازی .یاد گرفتم که :
۱ _ با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند
۲ _ با وقیح جدل نکنم ، چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه میکتد
۳ _ از حسود دوری کنم ، چون اگر دنیا را هم به او تقدیم کنم باز از من بیزار خواهد بود
۴ _ تنهایی را به بودن در جمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح دهمبا انچه در دست مردم است
نمیتوان روی پای خود ایستادمتن فلسفی ش ۲۱ من در وصف دوستانم :
یه روزی در دنیا تهنا آرزوم این بود اگه قرار شد همه زندگیما ازم بگیرن رفیقاما ازم نگیرن ، اما حالا فهمیدم اونایی که میخواستند زندگیما ازم بگیرند همون رفیقام بودند …..*******——-*******
در مورد موضوعی که درست متوجه نشده‌ای، قضاوت نکن.بزرگترین بازدارنده بر سر راه زندگی لذت بخش این است که کما بیش همه به اندوه با اندوه پاسخ می گویند به خشم با خشم و به کینه با کینه . ( دایر )آنقدر شاد باش

که وقتی دیگران تورا میبینند

شاد شوند.

همیشه فاز مثبت به اطرافیانت ببخش*******——-*******
پیش از آنکه چیزی بگویید، یک لحظه مکث کنید و به این بیندیشید که اگر همین حرف را کسی به شما می‌گفت، چه حسی داشتیداگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم دیگران سرنوشتمان را می سازند . ( ارد بزرگ )*******——-*******
در بند خاک نخواهد ماند….
آنکه پرواز آموخته‌ است…دیروز و فردا باهم دست به یکی کردند
دیروز با خاطراتش مرا فریب داد و فردا با وعده هایش مرا خواب کرد
وقتی چشم گشودم امروز گذشته بودکسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند همواره فریاد می کشند .ناپلئون میگوید:
دنیا پر از تباهی است،…
نه به خاطر وجود آدمهای بد،
بلکه به خاطر سکوت آدمهای خوب….فریب بی گناه خفتی هولناک در پی دارد .آدما هیچوقت عوض نمیشن
فقط بعد از مدتی
خود واقعیشونو نشون میدن !به من بگو برای چه شخصی احترام قایلی تا بگویم چگونه شخصی هستی و تو خود نشان آن هستی که چنین شخصی شوی .ویرانه نه آن است که جمشید بنا کرد
ویرانه نه آن است که فرهاد فرو ریخت
ویرانه دل ماست که با هر نگه دوست
صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت“به نام چشماش‏”‏
به من بگو حج رفتن تو چه معنایی دارد ؟؟
وقتی کودکی گرسنه سر بر بالش میگذارد ‏..
وقتی مادری شرمنده بچه هایش میشود ‏..
وقتی جوانی از ابراز احساساتش میترسد ‏..
وقتی جوانی ‏،‏ خیلی زود پیر میشود ‏..
به من بگو حج رفتنت چه معنایی دارد ؟؟
‏”وقتی خدا همین نزدیکیست‏” ‏..گاهی شالوده و ریشه های شکست های بزرگ ، از اشتباهات ریز و کوچک سرچشمه می گیرد . ( ارد بزرگ )حتی به سایه خودتون هم دل
نبندید

چون وقتی همه
جا تاریک بشه اون هم تنهاتون میذارهسختی های روزگار ،
مثل ماشین لباسشویی هستند،
تو را میچرخانند ، می پیچانند و
درهم می کوبند ؛

اما در پایان، این تویی که
پاکتر و روشن تر و بهتر از قبل
خواهی بود…حتی میمونها نیز گاهی از درخت می افتند . ( مثل ژاپنی )ما در وجود خود درختی داریم
که ریشه در فهم مان دارد
با آگاهی مان آبیاری
و با استعدادمان شکوفا میشود
ما باغبان میوه ذهنمان هستیم.غرور یعنی
از شب تا صبح تظاهر کنی ازش متنفری
امـا
آخر شب تو بمونی و خوده بی غرورت …!هـــر رفتـــنى
رســــــیدن نیست
امــــا ……….
بــــراى رســـیدن
راهى ……….
جز رفـــتن نیستحساب و کتاب دنیا را که ورق زدم…..

از فرمول عدالتش خوشم اومد……
.
.
.
.
(هر چیزی را بگیری که پشتش “اه و التماسه”….
یه چیزی باید پس بدی که اسمش “تقاصه “……)غایبان کمال مطلوب اند و حاضرین ، معمولی و پیش پا افتاده .یــادمـــان باشـــد ……….

** زنــــدگـــــى **
کـــوتــــاهتـــر از این حـــرف هـــاست
کـــه بــــا آدم هــــاى بــــه درد نــــخور
ســــر کــــنیم ……..!!!!اگــر ** اولـــش ** بـه فـــکر
** آخـــرش ** نـــــباشـــــى
** آخـــرش ** بـــــه فــــــکر
** اولـــــش ** مـــى افــــتىتا دل نشود عاشق دیوانه نمی گردد

تا نگذرد از تن جان جانانه نمی گردد

گریان نشود چشمی تا آنکه نسوزد دل

بیهوده به گرد شمع پروانه نمی گرددآنهایی که نمی دانند کار زشتی مرتکب می شوند آدمهای قابل تحملی هستند اما کسانی که به زشتی کارشان واقف هستند اما سعی در گول زدن دیگران دارند جنایتکارند .** رنــــــج **
هـــــــــمان ** داروى تلخــــــى ** است
که طبیبِ درون تان ، خــویشتنِ بیمارتان
را با آن مداوا مى کند .
پس بـه این ** طبیب ** اعتــماد کنید و
داروى او را بـــا ** گشاده رویــى ** و
** مـــتانت ** بنوشید ……!!!مردان در صید عشق تا وسعت نامتناهی نامردند ، گدایی عشق میکنند تا وقتی بدان نرسیده اند و وقتی به آن رسیدند در کمال مردانگی نامردی خود را به جای می آورند .کشور های پیشرفته از فقر درک و فهم ، فقر اراده ، تنهایی و فقدان عشق و معنویت رنج می برند . امروزه بیماری وحشتناک تر از این در جهان وجود ندارد .فلسفه ى ارزش زمان ……….

ارزش یک ســال را ، دانش آموزى کــه مردود شده مى داند
ارزش یک مـــــاه را ، مادرى که فرزند نارس به دنــیا آورده
ارزش یک هفـــته را ، ســـر دبـــــــیر یــک هفــــته نــــــامــــه
ارزش یک ساعت را ، عاشقى که انتظارِمعشوق را مى کشد
ارزش یک دقیـــقه را ، مسافرى کـــه از قـــطار جــا مــانـده
و ………….……………
ارزش یک ثـــانیــه را ، آن کـــه از تصادفـــى مرگبار جـــان
سالم به در برده است …..!!
هـــر لحظه گنـــج بـزرگـى است ؛ گنج تان را مفت از دست
نـــدهید و بـــه خـــاطـــر بسپارید کــه زمان بـراى هیچ کس
منتظر نمى ماند ……….!!!!!
این ** فلسفه ى ارزش زمان ** است .“””و نفخت فیه من روحی….”””

روحی که تو بدنته…
دست توامانته…

توجیح رفتارت…بهونه واسه اعمالت…
جلوصاحابش خیلی سخته….
مراقبش باش….** انسان ** ……….
اگر به دانش و اخلاق آراسته نباشد هستى اش
هیچ ارزشى ندارد . به قول شاعر :

بِـــدین خِلْـــعَتِ هســـتى چـــه تـــــفاخر دارى ؟
این لــباسى ست که بر قامت هر خــر پوشند !همرنگ جماعت نبودن همیشه هم رسوایی نیست

گاهی یک قدم جلوتر بودن است…

از جماعتی که از قدم بر داشتن دلهره دارند.شبى در حشر و معاد خود قکر مى کردم و به نامه اعمال خویش نظر مى افکندم ، و این که چگونه به اعمالم رسیدگى خواهد شد که دیدم چیزى ، لازمه نفسم شده ، با آن محشور گشته و از آن جدا نمى شود، وقتى دقت کردم دیدم کتابى خطى است که آن را به شدت دوست دارم . در این وقت این حدیث را به یاد آوردم که هر کس سنگى را هم دوست داشته باشد با آن محشور مى شود. و کتاب هم مانند، سنگ ، از جمادات است و از این جهت با آن فرقى ندارد.
حضرت علامه حسن زاده آملیکوشش کنید کـه به چیزها دسترسى داشته
باشید نه این که مالک آن ها شوید …..!!
وقتى چیزى را تصاحب مى کنید ، در واقع
آن چیز نیز شما را تصاحب مى کند .بشر دور از تـــــوازن است ، زیــرا درباره ى موضوعات
مختلف ، بسیار مى داند اما ، درباره ى خودش هیـــــچ
نمى داند ……..!!!!!
او آموخته است کـــه چگونه بـــه داخــل اعماق اقیانوس
غیـــر قابل پیمایش ، غـــوطـــه زند و چگونه به ارتفاعات
شگفت انگیز پرواز کند اما فراموش کرده که چگونه بــا
خود رفتار کند ……….!!!!!!بهترین راه فراگیرى ** دانش **
** آموزش دادن ** آن است .
** آموزش **
** آموزنده ى **
** آموزگار **
نیـــز هست ……….!!!!!فراموش نکن …..
معشوق اصلى خداست ، عشق هـاى
دیگر تمرین عاشقى اند .
اگــر کسى مبتلا به عشق الهى نشود
عشق هـاى دیــگرش همه ، پیشاپیش
شکست خورده است ……!!!آدم یک “بودن” است

و انسان یک “شدن”…هر فردی بهترین هم که باشد
اگر زمانی که باید باشد نباشد
همان بهتر که نباشد!
(لوئیس بونوئل
چه خوش گفت…ایولبـــزرگ ترین امتحان کــننده
** خداست **
و کوچک ترین امتحان دهنده
** بنده ى خدا ** …..!!انقدر که از دست دادن چیزی ما را افسرده می کند

از داشتن همان چیز احساس خوشبختی نمی کنیم…هیچ قدرت دنیوی نیست که بدون پشتیبانی یک قدرت معنوی دوام بیاورد .هیچ گاه از سکوت ادامه دار
یک زن خوشحال نباشید.
زن ساکت،
یا مرده ای است در درون
یا آتشی است زیر خاکستر…مصیبتی از این بزرگ تر . افلاطون گوید : مصیبتی از این بزرگ تر چه باشد که جاهلی مرا بستاید و کار من او را پسندیده آید ، ندانم چه کار جاهلانه کرده ام که او را خوش آمده است .تا وقتی که مرا نشناخته ای قضاوتم نکن

تا وقتی که با من درگیر نشده ای دست کمم نگیر

تا وقتی که با خودم صحبت نکرده ای پشت سرم حرف نزن…کسی رو که به سمت هدفش میره..

نمیشه متوقف کرد.وقتی سخت ترین و دردناک ترین گزینه را برمی گزینید

اما در عین حال در قلبتان احساس آرامش می کنید

معنایش این است که تصمیم درست را گرفته اید…مراقب باشید

تا حدی مهر ورزی کنید

که باعث نابود خودتان نشود.برای کسی که شگفت زده خود نیست معجزه ای وجود ندارد . ( اشنباخ )اگر با ثروتی اندک بخشنده بزرگوار نباشبد،با ثروت زیاد هم ناگهان بزرگوار و بخشنده نخواهید شد.
جان د.راکفلرفریبکار و نیرنگ باز هیچ پایگاهی نخواهد داشت آخرین و ترسناک ترین درسی که خواهد آموخت تنهایی ست .در جستجوی هر چه هستی
با شهامت ترینی
زیرا که جسارت کنکاش را به خود داده ای
نتیجه هرچه که باشد
شجاعت ادامه دادنت
بهترین رهاورد سفر است…..به ستاره ها نگاه کن ، به چشمک زدنشون بخند اما دل نبند ؛
چون چشمکشون از روی عشق نــیست از روی “عادته”…کسی که دو بار از روی یک سنگ بلغزد شایسته است که هر دو پایش بشکند .چرا اونایی که دم از رفاقت میزنن

تو لحظه های بی کسی قیدتو راحت میزنن…؟؟آدمــایـی کـه هیچــوقت حـوصلـه نـدارن
همـونـایـی هستـن
کـه بیشـتـر از همـه انتـظـار کشـیـدن !عاشق _ بودن ( کسی که بودن را درک میکند ) ، جزییاتی را مشاهده خواهد کرد که از چشمان کسی که عاشق کمبود است یا عاشق هیچ چیز نیست پنهان خواهد ماند . ( مازلو )آثار هنری به ۲ دلیل ارزشمندند:

اول اینکه توسط استادان به وجود آمده اند

دوم اینکه تعدادشان کم است

شما گنج پر ارزشی هستید

زیرا توسط بزرگترین استاد خلق شده اید و فقط یکی هستیدآدم ازهمه چی خسته میشه،خواب زیاد،خواب کم،نشتن،خوردن……
چ خوبه که یکم به فکرخودمون باشیم.
یه دفعه دیدی که وقت تموم شده ها…
شادباش وشادیت باعث شادی مردم شود.آدم ها مثل سایه اند..

ازشون فرار کنی دنبالت میدوند

دنبالشان که بدوی

ازت فرار میکنند!مهربانانِ خوبِ من

باید بیاموزیم که هرگز
افسوس و حسرتِ از دست رفته هـایمان را
نداشته باشیم ……
با تکرارِ ** جذر و مد ** تمرین کنیم بازىِ
مداوم زندگى را …..!!
** داشتن و رها ** کردن را ……….عزیزان ……….

کسى که هرگز شهامتِ ** نـــه ** گفتنِ
قاطعانه را ندارد …..
نخواهد توانست ** آرى ** گفتنِ مداوم
در زندگى را تاب آورد ……….!!آنچه را طی سالها ایجاد کرده اید ، ممکن است کسانی یک شبه نابود کنند ، با این حال همچنان سازنده باش .عقلانیت یعنی دانستن اینکه از کدام مشاجرات دوری کنید

هیچ بردی ارزش آن را ندارد که وقار و شخصیت خود را قربانی کنیدخدا به انسان دو چشم ولی یک زبان عطا کرده است تا دو برابر آنچه را که میگوید به چشم ببیند.” چه زیبا گفت خسرو شکیبایی: کاش می شد آدمی، گاهی…فقط گاهی!! به اندازه ی نیاز بمیرد بعد بلند شود آهسته آهسته خاک
هایش را بتکاند…اگر دلش خواست برگردد به زندگی…دلش نخواست بخوابد تا ابداگه شاخی شاخ باش اما…… واسه کسایی که مثل خودت گاون نه من که ادمم…….** تاخت ** و ** باخت ** کــنار هم هستند ، اگــر
امروز مى تازى ، فردا منتظر باختت باش ، آن هم
نه هر باختى ، باختى که بـه انداره ى تاختت است
چون این قانون طبیعت است که :
هــر ** شــکارچى ** روزى ** شـــکار ** خــواهد
شـــــد ……..!!!!این روزا باید دشمناتو فراموش کنی

تنها کسی که می تونه تو رو به خاک سیاه بشونه

یک دوست کاملا مورد اعتمادهاین دنیا تکرار شدنی نیست.پس نزار به راحتی بگذره.به مشکلاتت بخند و بگو تو قدرتمندتر از اونایی.با شادیات همنشینی کن.کینه هارو هرشب ساعت نه بزار توی کیسه سیاه بندازشون تو سطل زباله..هر روز عشق و مهمون خونت کن.به خودت همیشه هشدار بده و بگو هیچوقت احترام به پدر و مادر از یادت نره و در آخر،به زبونتم بگو هیچ وقت ذکر خدا رو فراموش نکنه.نازنین ……….

مى دانى که زمان
نمى تواند به دور زندگى ات حصار بکشد …!
و هم چنین مى دانى که …..
دیروز چیزى نیست ، مگر خاطره ى امروز
و فردا چیزى نیست
مگر رویاى امروز ……..!!!!ای قطار راهت رابگیر و برو نه کوه توان ریزش دارد نه ریزعلی پیراهن اضافی روزگار روزگاردیگری استهر یک از ما در زندگی ، حق گزینش داریم و می توانیم اندیشه ها و احساسات خود را بر گزینیم چنانچه آگاهانه به گزینش نپردازیم بهای آن را خوایم پرداخت . ( آنتونی رابینز )کل آب اقیانوس هم نمیتواند یک قایق را غرق کند مگر اینکه در آن رخنه کند

همین گونه انسانهای منفی دنیا قادر نیستند شما را تحقیر کنند مگر اینکه بگذارید به درونتان وارد شوند…همیشه از فاصله ها گله داریم

شاید یادمان رفته که

در دفتر مشق کودکی مان هم

برای فهمیدن کلمات

کمی فاصله  لازم بودرژیم که فقط غذایی نیست

رژیم دوری از افکار منفی رو بگیر

دوری از آدمهای منفی بگیر

۱ ماه رعایت کنی

۳ کیلو از بیماری هات کم میشه.

انجام بده به امتحانش می ارزه!مهم نیست که زیبا باشی زیبایی در این است که مهم باشی حتی برای یک نفر نلسون ماندلامردانی که می کوشند زنها را درک کنند فقط موفق می شوند با آنها ازدواج کنند .روم به جای دگر دل ،دهم بیار دگر
هوای یار دگر دارم و دیار دگر

زمستون هممون سبزبرنامه ریزی لزوما بد نیست ، اما عاشق شدن طبق برنامه دیوانگی محض است .میخندم

چون دلیل قانع کننده ای

برای نخندیدن پیدا نکردمسها نوشت /خط خطی ها

آخرین باری که من دل را به دریا می زدم

ماهی از تنگش صدا زد عاقبت مثل منی!

بداهه
دسخط…. سین…. الفاگر شاه به تو مهربان شد دلیر و گستاخ مشو ، ار آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد .بگذار “عشق خاصیت تو باشد” نه رابطه خاص تو با کسی….
(نلسون ماندلا)علاقه همه چیز را شکوفا میکند و تصاحب آنها را پژمرده میکند .گمشده ی این نسل اعتماد است نه اعتقاد. . .
افسوس که نه بر اعتماد اعتقادیست
نه بر اعتقادشان اعتماد…وقــتے کســے
با همــہ یِ وجــودش تو رو دوســت داره ….
فــکر نــکن
تـو خــیلے تـک و دلـربایـــے ….!!
فــکر نــکن خیــلے سـرتـری…!”
اون خیــلے تکــہ
کــہ تــویِ ایــن دنیــایــے کــہ
کــسے پـایِ کســے
نمــے مــونـہ …. ~~> پــایِ بــد و خــوبـت مــونـدهمواظب باشید…

سادگی شما

گرگ درون

دیگران را

بیدار میکند.چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل / که بر گل اعتمادی نبست گر حسن جهان دارد .مرکز کنترل درد،احساس و اراده ام را بر اساس اهدافم سازماندهی کرده ام،
از این به بعد ادامه مسیر را من برای دنیا انتخاب خواهم کرد.
قرن،قرن موفقیت است،
هشت صد سال دیگر هم بگذرد،به این نتیجه خواهی رسید که:
برای موفق شدن،باید از درون قوی تر از بیرون باشی.

آخرین جمله فرید هزاریاندر زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح آدم را آهسته در انزوا می خورد.
این دردوها را نمی شود به کسی گفت
چون عموما عادت دارند این دردهای عجیب را جزو اتفاقات کمیاب بشمرند
و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر عقاید خودشان سعی می کنند آنرا با لبخند شکاک و مسخره آمیز تلقی بکنند.

“صادق هدایت.بوف کورمحدوده ی بازی من محدود شد با تو ….شاهم ولی از کیش یک سرباز می ترسم….محمدشیخیآدم های دنیای من فعل هایی را صرف میکنند که برایشان صرف داشته باشد .آدمی که با چند نفر میپره

دیگه نمیتونه عشق واقعی رو تشخیص بده

درست مثل وقتی که آدم چندتا عطرو با هم بو میکنه

دیگه مشامش عطر بهترو تشخیص نمیدهبعضی موقع ها پاک کردن صورت مسئله راه حل مسئله استابوعلی سینا: هرچیزی کمش داروست…متوسطش غذاست..زیادش سم است
حتی محبت کردن…!!!!
روی این جمله عمیق شید لطفاسعی مکن ضد جریان باد آب دهن بیندازی . ( نیچه )انسانی که با سکوت به حرف هایت گوش میدهد،
هدیه ایست که خداوند به تو داده!
هرگز با انسان های پر چانه و حراف مشورت نکن،چرا که فرصت بیان خواسته یا هر مشورتی را از تو میگیرد.ابله همیشه دنبال ابله بزرگتر از خود میگردد که او را تحسین کند .بسیاری از انسانها یک عمر به ماهیگیری می روند ولی هرگز نمی فهمند که در جستجوی ماهی نبوده اند .کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گزراندن نخستین گامهای قهرمانی است . ( ارد بزرگ )همه ی ما اگه برگردیم به چند سال گذشته میبینیم خیلی کارا رو کردیم که نباید میکردیم و مطمعنا اگه ماشین زمان بود و میرفتیم به گذشته قطعا اونکار رو انجام نمیدادیم نمونه ش همین دوست داشتن کسایی که بخاطر رفتنشون خیلی عذاب کشیدیم و …
برا هممون دعا میکنم که آرزومون نشه رفتن به گذشته…بخاطر بسپاریم که تنها راه خوشبختی این نیست که متوقع حق شناسی از دیگران باشیم بلکه خوبیها ییکه به آنها می کنیم باید فقط به منظور تامین مسرت باطن خودمان باشد ( دیل کارنگی )به باور من،به جای ترس از گذشت زمان،می توان هر روز را با راستی،سازش،آرامش و عشق سپری کرد.حقیقت این است که تو میتوانی موفق ترین انسانی که جهان به خود ندیده باشی،
اما واقعیت سهمی است که تو از حقیقت برداشته ای!
تعجب میکنم از انسانی که برای بدست آوردن واقعیت تلاش میکند.داشتن هدف و تلاش هرگز به تنهایی باعث رسیدن به هدف دلخواه نمیشوند،
تعهد به هدف اما!
تو را تا رسیدن به آن هدف،به یک انسان نابینای هدف بین تبدیل میکند.

فرید هزاریان« یادت باشه تا خودت نخواهی هیچ کس نمیتونه زندگیتو خراب کنه
یادت باشه که آرامش رو باید تو وجود خودت پیداکنی
یادت باشه خداهمیشه مواظبته
یادت باشه همیشه ته قلبت یه جایی برا بخشیدن آدما بگذاری
یادت باشه منتظر هیچ دستی در هیچ جای دنیا نباش اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن همه رهگذرند . »
* و هیچوقت نگران فردایت نباش چراکه خدای دیروز وامروزمان فردا هم هست*اگر با تفکرات و باورهای منفی ات بی رحم نباشی،
آنها به تو رحم نخواهد کرد.. .

فرید هزاریاناین روزا داریم به دست هم
پیر میشیم
نه به پای هم..زیبایی عشق رو بوجود نمیاره بلکه…. این عشقه که زیبایی رو بوجود میارهمشک را گفتند: تو را یک عیب هست. با هرکه نشینی از بوی خوشت به او میدهی. گفت : زیرا ننگرم با کی ام; به آن نگرم که من کی ام…این شمایید که به مردم می آموزید که چگونه با شما رفتار کنند…(وین دایر)تاریخ
تکرار بی پایان خطاهای زندگی است ….
«لورنس دورل»وقتی تفکر به هدفی ناخودآگاه لبخندی روی لبانت بنشاند،
تلاش برای رسیدن به آن هدف!
ساده تر از تفکریست که به آن پرداختی.

فرید هزاریاناگر امروزمان روز را خوش باشیم،آنرا تبدیل به دیروزی خاطره انگیز برای فردایمان کرده ایم!فکر کردن درباره ی گذشته تنها زمانی از آینده را میگیرد…
آینده ای که می تواند بهتر از گذشته باشد.بین زندگی انسان و حیوانات هیچ تفاوتی وجود ندارد جز در شکل و شیوه ای که اشتباه می کند یا خودش را باز نمی شناسد . ( پسوا )اگه یه نفر بهمون خیانت کنه ازش متنفر میشیم اما اگه یه نفر به خاطر ما به یه نفر دیگه خیانت کنه عاشقش میشیم … خیلی جالبه !!!خدای من دیوید! آدما ذاتا خوبن در ثانی ما یه جامعه متمدن هستیم

–    آره تا وقتی که ماشین ها کار کنن و بتونی به پلیس زنگ بزنی ولی

وقتی که این چیزا رو از آدما بگیری و بترسونی و قانونی در کار نباشه

اون وقت می بینی چقدر مثل آدمای ماقبل تاریخ میشن!

فیلم مه
دیالوگ های ماندگارزمانی که قدرت انتخاب را داری

گذشت نقطه قوت عقل توست و انتقام نقطه سیاه انتخابت

پس بهترین را برای لحظه های زندگی ات برگزین

.

.

.

.

به گذشته نگاه نکن

مهم نیست اخرین زلزله زندگی ات با چه قدرتی بوده

مهم اینه که الان با چه قدرتی داری دوباره شروع میکنیهمیشه فکر می کردم به تعدادتار موهایم دوست دارم
.
.
.
.
.
.
اما وقتی مشکل پیدا کردو تازه فهمیدم کچلم….تقریبا همه مردم بخشی از عمرشان را ، در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند ، تلف میکنند .هرگز!!!!! گنجشکی را که در دست داری به امید کبوتری که در هواست رها نکنحتی اگر قرار باشد باد مسیرم را تغییر دهد،
خودم کشتی ام را غرق خواهم کرد!
و تا پایان مسیر را آنقدر شنا میکنم تا به هدفم برسم.
فرید هزاریانهمیشه گفتم باز میگم…

شهرت و مقام تا جایی خوبه که

نه به کسی آسیب برسونی

و

نه کسی بهت آسیب برسونهبا آنکه انتقام از دشمن حرام نیست در عفو لذتی است که در انتقام نیست.
حضرت علی(ع)” مدارا ”

بالاترین درجه قدرت

و

” میل به انتقام ”

اولین نشانه ضعف است.هیچ کس نمی داند در زمانهای بحرانی ، وفاداری به کدام سو میرود .وقتی انگیزه ی رسیدن به هدفی تو را از خواب بیدار میکند،
به مانند یک آتشفشان میمانی!
در دل سخت ترین اهداف رخنه میکنی تا بسوزانی و آباد کنی.

فرید هزاریان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین دیدگاه‌ها