اس ام اس بهار

بهار ادامه ی گل های پیراهن توست..آنقدر متواضع نباش بانو به روی خودت و دنیا بیاور که تمام گل ها تمام باران ها همه ی بهار تویی..
حسنا میر صنمیه شعر هست میگه:

بهار امد به همراه شکوفه مارا بهتر همان باشد علوفهآخ جووووووووون
امروز بعده ۸ ماه عشقمو دیدم :))
.
.
.
.

دوست دارم گوجه سبزم ^___^Continue reading

آخرین دیدگاه‌ها