اس ام اس حقیقت تلخ

روزگار عجیبیست
این روزها بعضی ها راه می روند تا غذایشان هضم شود و عده ای می دوند تا گرسنه نمانند 

روزی که انیشتن از آن میترسید ، فرا رسید!

از روزی میترسم که تکنولوژی از تعاملات ما انسان ها سبقت بگیرد . . .
دنیا نسلی از ابلهان خواهد داشت . . .

آلبرت انیشتن 

Continue reading

آخرین دیدگاه‌ها