اس ام اس دلتنگی

خوشا به حال

چشمی که ” تو”  را می بیند

دستی که ” تو” را لمس میکند

آغوشی که تو را

و  بیچاره  ” من”

که  نهایت عاشقانه هایم

! فقط شعرهایم

برایت موج میزنندصدایت را که شنیدم دلم لرزید
دلتنگت شده بودم
میدانی عاشق تو بودن چقدر سخت است
دوری
نیستی
انگار رویایی… 

Continue reading

آخرین دیدگاه‌ها