اس ام اس شعرهای عاشقانه

اینــجا…
براے از تــــو نــــــوشتن،
هـــــوا کـــم اسـﺖ…
دنـــیا…
براے از تـــــو نـوشتن،
مــــــرا کـــــم اسـﺖ…
اکسیـــر من،
نه اینکه مرا
شعر تــازه نیست،
من از تو مینویسم و
ایـﻦ…
“کیــمـیا”
کــم است’… 

تو حقی نداری بخوای بد بشی با من
از این فکر رفتن باید رد بشی با من 

Continue reading

آخرین دیدگاه‌ها