اس ام اس سیزده به در

دلم یک اتفاق می خواهد…!
یک تلفن نا آشنا…
با بی میلی تمام جواب دهم و…
صدای تو…!!!لیله الرغائب شده دل زارو مزار است
اشک دل و نجوای شب بنده خوار است
ماهیچ نخواهیم به جز دوطلب نیک
یک:دیدن کربلاو دو:حضرت یاراست..
امشب کم توقع شده ام !
آرزویم کوچک است و کم حرف ، هیچ نمیخواهم جز ‏”‏تـو‏”
.

سوم اردیبهشت۹۴ ……
شب ارزوها ……
یکی از شبای عاشقی
ولی ب ـــ د ــــ وـــــ ن ــ ت ــ وContinue reading

F.s

کارهایی که دخترا در سیزده بدر می کنن!!!
.
.
.
.
۱ گره زدن چمنا
۲ بازم میرن چمن گره می زنن
۳ گره زدن چمنا همراه با دعا
۴٫٫٫
۵٫٫٫
۶٫٫٫
۷ هه یی هوو(حرفی که ما کردا هنگام خسته شدن از کاری می گیم)
بابا چیه هی گره می زنی مگه می خوایی زیر انداز درست کنی

دیدم که میگم هاخواهشا امسال که گذشت سال دیگه به نیت من سبزه گره نزنید.
.
.
.
.
.
الکی مثلا من به ازدواج فکر نمی کنم (حتی اون دختر چشم آبی که باباش پرشیا داره)Continue reading

آخرین دیدگاه‌ها