اس ام اس عید نوروز

اون ﺑﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﻫﻨﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﻤﯿﺎﻡ …!!!
.
.
.

.

.

.

.
خـرﻩ !
ﺧـــــــــﺮ …
ایشالا ﺍﺯ ﮔﺸﻨﮕﯽ ﺑﻤﯿﺮﻩ 

ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺪﺭﻡ ﮐﺠﺎﺱ ﺑﻬﺶ ﺍﺱ ﺍﻡ
ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻡ : ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺳﻨﺪ ﮐﺮﺩﻡ

ﺑﺎﺑﺎﻡ : سرقبرررررررر باباشه
ﺧﺎﮎ ﺗﻮﺳﺮﺕ، نره خر ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟؟ 

Continue reading

خوشا به حال

چشمی که ” تو”  را می بیند

دستی که ” تو” را لمس میکند

آغوشی که تو را

و  بیچاره  ” من”

که  نهایت عاشقانه هایم

! فقط شعرهایم

برایت موج میزنندصدایت را که شنیدم دلم لرزید
دلتنگت شده بودم
میدانی عاشق تو بودن چقدر سخت است
دوری
نیستی
انگار رویایی… 

Continue reading

آخرین دیدگاه‌ها