اس ام اس نیمه شب

سرشار از اعتماد به نفسم،مثل مهاجمی که جلوی صدهزار نفر…
.
.
.
.
پنالتی چیپ میزنه…به قـول یـکی از دوسـتام :
مـا افتخـار میـکنیم که بهـمون میـگن لنـگی… چـون که لنـگ از اول دسـت لـوتیـا و بـامـراما بوده!
پـرچـم پرسـپــولیسـیا بالاسخــوشحــالی یعـنی :
.
.
.
.
.
پـرســپـولیسی باشــی^__^Continue reading

آخرش هندزفریم میسوزه…

از بس که شبا موقع خواب اشکام میره تو گوشم 😉داشتم ساعتو نگاه میکردم که چیز عجیبی فهمیدم
.
.
.
.
فهمیدم الان نیمه شبه
من برم بخوابم
بای” دیگر صاف راه نمیروم ”
مهم نیست میگویند
سالم نیستم
مهم این است تو میدانی
غم نبودنت
کمرم را خم کرده
” دیگر بهانه ات را نمیگیرم ”
خیالت همه جا با من است
و زندگی زیباست
فقط از اینکه دیگران دیوانه صدایم میکنند
کمی آزرده امContinue reading

آخرین دیدگاه‌ها